Zasady bezpieczenstwa systemow informatycznych

Coraz częściej poruszanym zagadnieniem w regionie BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie razem z regułą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest przepisem prawnym Unii Europejskiej, świadczącym o standardach, które muszą dokonać produkty stosowane w dziedzinach niebezpiecznych, głównie narażonych na wybuchy.

Obecnie wszystkie dania przygotowane na placu Unii Europejskiej niebezpieczne powinny stanowić zgodę z dyrektywą ATEX. Przede każdym ATEX narzuca rodzaj użytych materiałów, a i zastosowaną konstrukcję. Urządzenia wykonujące tą zasadę są oznakowane znakiem CE. Za klasyfikację ryzyk i nadawanie oznaczeń dla danego produktu dostępny jest jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko używanymi w sektorze. Głównie dostarczają do przygotowania drobnych cząstek pyłów. Między innymi grane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze używa się także przy obróbce drewna, a dokładnie przy odciągu pyłów i przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Istnieje cała procedura dotycząca oceny zgodności produktów w układzie bezpieczeństwa wybuchowego. Często takiej wyceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W ciągu takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z jakim stanowi prawidłowe urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy produkcji urządzenia. W dokumentacji winnym istnieć również zawarte będące informacje: jakość i kategoria urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dostosować do wymogów konkretnego biura i stosować na moc jego szansie gospodarczych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest relatywnie prosty w zestawieniu do zagrożeń stworzonych przez wybuchy.