Wykonanie przeciwwybuchowe po angielsku

Oznaczenie EX jest wyjątkowym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które kojarzone stanowi dla urządzeń i systemów ochronnych czy ich składników i części.

W klubie ze licznymi rozbieżnościami w zasięgu bezpieczeństwa w regionach Unii Europejskiej, zapadła opinia o ujednoliceniu obowiązujących zasad w konkretnych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwoliły na bardzo jaśniejszy i bliższy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Rozwiązania, która wykazała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem i urządzeń, jakie są przeznaczone do roli w niniejszych strefach należy wspomnieć o dwóch podstawowych dyrektywach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w obrębie ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn oraz ochronnych systemów, które wyłożone są do pozycji w dziedzinach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne wymagania w poziomie ochrony i bezpieczeństwa zatrudnionych na zajęciach, na których może wystąpić atmosfera zagrożenia wybuchem. Wszystkie urządzenia EX, powinny stanowić właśnie oznakowane i przejść szereg testów, jakie trzymają na końca wyeliminować wszelką wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Polska otrzymała w 2003 roku, ściśle wyznaczają i uściślają zasady pracy oraz oznaczania tego standardu urządzeń. Więcej na problem Atex znajdziesz tu.